Ucrtavanje vodova u katastar vodova

Ucrtavanje vodova u Katastar vodova (KV) je kritičan proces za osiguravanje tačne i sveobuhvatne evidencije infrastrukturnih vodova, kao što su vodovodni, kanalizacioni, drenažni, toplovodni, elektroenergetski, telekomunikacioni, naftovodni i gasovodni sistemi. Kao što se svi objekti evidentiraju u Katastru nepokretnosti, tako je neophodno i precizno evidentiranje svih vodova u Katastar vodova kao i njihovih pripadajućih uređaja i postrojenja.

Proces ucrtavanja vodova:

 1. Priprema dokumentacije: Svaki postupak ucrtavanja započinje pripremom potrebne tehničke dokumentacije. Ovo uključuje prikupljanje i obradu svih relevantnih podataka o postojećim i planiranim vodovima.
 2. Izlazak na teren: Naši stručnjaci vrše detaljna terenska istraživanja koristeći savremenu geodetsku opremu kako bi precizno zabeležili položaj i stanje vodova. Bilo da su nadzemni ili podzemni, svi vodovi se pažljivo dokumentuju.
 3. Izrada geodetskih snimaka: Na osnovu prikupljenih podataka izrađuju se geodetski snimci koji uključuju sve relevantne informacije o vodovima, uključujući pripadajuće uređaje i postrojenja. Ovi snimci su ključni za tačno ucrtavanje u Katastar vodova.
 4. Dostava elaborata na kontrolu: Izrađeni elaborat geodetskih radova (EGR) dostavlja se nadležnom državnom organu na kontrolu. Ovaj korak je neophodan kako bi se osigurala tačnost i usklađenost podataka sa zakonskim i tehničkim standardima.
 5. Evidentiranje u katastru: Nakon uspešne kontrole i verifikacije, RGZ sprovođenjem elaborata evidentira vodove u Katastar vodova. Na osnovu ove evidencije izdaje se odgovarajuće rešenje koje potvrđuje pravno validno evidentiranje vodova.

Vrste vodova koje evidentiramo:

 • Nadzemni vodovi: Ovo uključuje sve vrste vodova koji se nalaze iznad površine zemlje, kao što su elektroenergetski stubovi, telekomunikacione mreže, nadzemni gasovodi i drugi slični sistemi.
 • Podzemni vodovi: Podzemni vodovi obuhvataju vodovodne cevi, kanalizacione sisteme, drenažne kanale, podzemne gasovode i druge mreže koje se nalaze ispod površine zemlje.
 • Pripadajući uređaji i postrojenja: Evidentiramo sve pripadajuće uređaje i postrojenja koja su neophodna za funkcionisanje vodova, kao što su pumpne stanice, regulacioni ventili, telekomunikacioni čvorovi i slični objekti koji omogućavaju celishodno korišćenje vodova.

Značaj ucrtavanja vodova:

 • Pravna sigurnost: Evidentiranjem vodova u katastar, vlasnici i korisnici infrastrukture stiču pravnu sigurnost i jasno definisano vlasništvo nad infrastrukturnim mrežama.
 • Precizno planiranje: Tačna evidencija vodova omogućava precizno planiranje budućih infrastrukturnih projekata, olakšava održavanje postojećih sistema i sprečava potencijalne konflikte između različitih mreža.
 • Efikasno upravljanje: Katastarski podaci o vodovima su ključni za efikasno upravljanje infrastrukturom, omogućavajući brz pristup informacijama i olakšavajući donošenje informisanih odluka.

Zašto odabrati naš tim za usluge na teritoriji opštine Palilula, ali i šire:

 • Stručnost i iskustvo: Naš tim čine licencirane geodete sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti katastarskih evidencija i geodetskih radova.
 • Napredna tehnologija: Koristimo najmoderniju geodetsku opremu i softverske alate kako bismo osigurali maksimalnu preciznost i efikasnost naših usluga.
 • Posvećenost klijentima: Pružamo personalizovane usluge prilagođene specifičnim potrebama i zahtevima naših klijenata.
 • Pravna usklađenost: Sve naše aktivnosti usklađene su sa važećim zakonskim propisima i standardima, garantujući zakonitost i pouzdanost naših usluga.

Naša misija je da kroz visokokvalitetne geodetske usluge doprinesemo uspešnom planiranju i realizaciji vaših projekata. Kroz posvećenost, inovaciju i stalno unapređenje, težimo da postignemo najviše standarde u svim aspektima našeg poslovanja, obezbeđujući maksimalno zadovoljstvo naših klijenata.