Geodetske skice zauzeća i faktičkog stanja

U savremenom urbanističkom i pravnom okruženju, precizno definisanje granica katastarskih parcela i objekata postaje ključno za rešavanje imovinsko-pravnih pitanja. U slučajevima kada postoji sumnja da je neki objekat prešao granice katastarske parcele ili ako su granice narušene na drugi način (postavljanje ograde, seča šume, iskopi i sl.), neophodno je stručno dokazivanje i dokumentovanje nastalog stanja. Naš tim u Borči nudi profesionalne usluge izrade geodetskih skica zauzeća i faktičkog stanja, koje jasno definišu položaj i površinu zauzetih ili narušenih delova parcela.

Prednosti geodetskih skica zauzeća i faktičkog stanja:

 • Precizno utvrđivanje stanja: Naše skice omogućavaju tačno utvrđivanje stvarnog stanja na terenu, identifikaciju prelaženja granica ili drugih narušavanja, što je ključno za dalja pravna i administrativna postupanja.
 • Pravna sigurnost: Izrađene skice mogu se koristiti kao validan dokaz u pravnim postupcima, rešavanju sporova ili pregovorima između vlasnika parcela.
 • Poboljšano upravljanje imovinom: Vlasnici mogu efikasnije upravljati svojim nekretninama, planirati sanaciju ili prilagođavanje granica prema stvarnom stanju na terenu.

Proces izrade geodetskih skica:

 1. Preliminarna analiza: Naš tim stručnjaka vrši detaljnu analizu postojeće dokumentacije i stanja na terenu kako bi precizno identifikovao problematične tačke.
 2. Geodetsko merenje: Koristeći najsavremeniju geodetsku opremu, naši stručnjaci obavljaju precizna merenja na terenu kako bi dobili tačne podatke o zauzeću ili narušavanju granica.
 3. Izrada skice: Na osnovu prikupljenih podataka izrađujemo detaljnu skicu zauzeća ili faktičkog stanja, koja jasno prikazuje položaj i površinu zahvaćenih delova parcele.
 4. Integracija u pravne procese: Skice koje izrađujemo mogu se koristiti kao ključni dokazni materijal u sudskim postupcima ili administrativnim procedurama, obezbeđujući vlasnicima potrebnu pravnu sigurnost i osnovu za rešavanje sporova.

Zašto odabrati naš tim za usluge na teritoriji opštine Palilula, ali i šire :

 • Visok nivo stručnosti: Naš tim čine licencirane geodete sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti geodetskih merenja i izrade skica.
 • Savremena tehnologija: Koristimo najmoderniju geodetsku opremu i softverska rešenja kako bismo osigurali maksimalnu preciznost i pouzdanost naših usluga.
 • Klijent u fokusu: Razumemo specifične potrebe naših klijenata i pružamo personalizovana rešenja koja zadovoljavaju njihove zahteve.
 • Integritet i pouzdanost: Sve naše aktivnosti usklađene su sa važećim zakonskim propisima i profesionalnim standardima, što garantuje zakonitost i sigurnost pruženih usluga.

Naša misija je da kroz stručne i visokokvalitetne geodetske usluge omogućimo vlasnicima nekretnina precizno i pravno utemeljeno upravljanje njihovom imovinom. Kroz posvećenost, inovaciju i stalno unapređenje, težimo da postignemo najviše standarde u svim aspektima našeg poslovanja, obezbeđujući maksimalno zadovoljstvo naših klijenata.