Parcelacija i preparcelacija katastarskih parcela

U modernom urbanističkom planiranju, precizno upravljanje katastarskim parcelama igra ključnu ulogu u održivom razvoju i optimizaciji prostora. Parcelacija i preparcelacija predstavljaju ključne procese u upravljanju zemljištem, omogućavajući pravilnu raspodelu i korišćenje zemljišnih resursa. Naš tim u Borči pruža stručne i sveobuhvatne usluge u oblasti parcelacije i preparcelacije, osiguravajući da svi postupci budu izvedeni u skladu sa važećim zakonskim propisima i stručnim standardima.

Parcelacija: Parcelacija podrazumeva deljenje jedne katastarske parcele na dve ili više novih parcela. Ovaj postupak je neophodan kada se vlasnik zemljišta odluči za podelu svoje parcele iz različitih razloga, kao što su prodaja, izgradnja novih objekata ili optimizacija korišćenja zemljišta.

Preparcelacija: Preparcelacija, s druge strane, uključuje menjanje granica dve ili više postojećih parcela kako bi se formirale nove parcele različitog oblika, dimenzija i površine. Ovaj proces je ključan za prilagođavanje postojećih parcela novim urbanističkim zahtevima i planovima razvoja.

Postupak parcelacije i preparcelacije:

 1. Podnošenje zahteva za informaciju o lokaciji: Postupak počinje podnošenjem zahteva nadležnoj opštinskoj službi za urbanizam i građevinske poslove. Informacija o lokaciji definiše uslove i mogućnosti za sprovođenje parcelacije ili preparcelacije.
 2. Analiza informacija o lokaciji: Ako informacija o lokaciji daje pozitivne smernice, prelazi se na sledeći korak, koji uključuje snimanje faktičkog stanja na terenu i izradu katastarsko-topografskog plana (KTP).
 3. Izrada katastarsko-topografskog plana (KTP): KTP predstavlja osnovu za projektovanje novih katastarskih parcela. Naši stručnjaci koriste savremenu geodetsku opremu kako bi osigurali tačnost i preciznost snimanja.
 4. Projektovanje novih parcela: Nove katastarske parcele projektuje arhitekta-urbanista, uzimajući u obzir sve relevantne urbanističke i građevinske propise.
 5. Izrada projekta geodetskog obeležavanja: Sastavni deo arhitektonsko-urbanističkog projekta je projekat geodetskog obeležavanja parcela, koji izrađuje naša ovlašćena geodetska agencija.
 6. Kontrola i odobrenje projekta: Nakon završetka projekta parcelacije/preparcelacije, isti se dostavlja nadležnoj opštinskoj službi na kontrolu. U slučaju dobijanja pozitivnog odgovora, pristupa se izradi elaborata geodetskih radova (EGR).
 7. Implementacija u katastar nepokretnosti: EGR se koristi za sprovođenje projekta parcelacije/preparcelacije u bazi katastra nepokretnosti, čime se zvanično registruju nove ili izmenjene parcele.

Zašto odabrati naš tim za usluge na teritoriji opštine Palilula, ali i šire:

 • Visok nivo stručnosti: Naš tim čine licencirane geodete i urbanisti sa bogatim iskustvom u oblasti parcelacije i preparcelacije.
 • Napredna tehnologija: Koristimo najsavremeniju geodetsku opremu i softverska rešenja kako bismo osigurali maksimalnu preciznost i pouzdanost naših usluga.
 • Klijent u fokusu: Pružamo personalizovane usluge koje zadovoljavaju specifične potrebe i zahteve naših klijenata, uz konstantnu posvećenost kvalitetu i efikasnosti.
 • Pravna usklađenost: Sve naše aktivnosti usklađene su sa važećim zakonskim propisima i stručnim standardima, što garantuje zakonitost i sigurnost pruženih usluga.

Cena parcelacije

Naša misija je da kroz stručne i visokokvalitetne geodetske usluge omogućimo optimalno upravljanje zemljištem i doprinesemo održivom urbanističkom razvoju. Kroz posvećenost, inovaciju i stalno unapređenje, težimo da postignemo najviše standarde u svim aspektima našeg poslovanja, obezbeđujući maksimalno zadovoljstvo naših klijenata.

Iz ovog razloga, cenu parcelacije prilagođavamo klijentu i svakom zahtevu pojedinačno. Kontaktirajte nas za tačan i brz proračun troškova.