Izrada geodetskih snimaka

Geodetski snimci predstavljaju osnovu za niz različitih urbanističkih i građevinskih aktivnosti, pružajući precizne i detaljne podatke o stanju na terenu. Naš tim u Borči je specijalizovan za izradu visokokvalitetnih geodetskih snimaka koji ispunjavaju sve relevantne zakonske i tehničke standarde, osiguravajući pouzdanost i tačnost podataka potrebnih za različite namene.

Namena geodetskih snimaka: Geodetski snimak može služiti različitim ciljevima, od kojih je najčešći proces ozakonjenja objekata. Pored toga, geodetski snimci se koriste za projektovanje, urbanističko planiranje, izgradnju infrastrukture, kao i za rešavanje imovinsko-pravnih pitanja. Naši snimci pružaju sveobuhvatne informacije koje su ključne za donošenje informisanih odluka u procesu planiranja i izgradnje.

Sadržaj geodetskog snimka: Geodetski snimak obuhvata širok spektar podataka, uključujući:

 • Predmetni objekat snimanja: Detaljni podaci o objektu koji se snima, uključujući najmanje dve tačke objekta predstavljene svojim koordinatama u državnom koordinatnom sistemu.
 • Spratnost i namenu objekta: Informacije o broju spratova i predviđenoj upotrebi objekta.
 • Bruto razvijenu građevinsku površinu objekta: Ukupna građevinska površina objekta, izražena u kvadratnim metrima.
 • Ostale objekte na parceli: Evidencija o svim dodatnim objektima prisutnim na parceli, kao i objektima na susednim parcelama.
 • Postojeće ograde, bandere, šahte: Detalji o postojećim infrastrukturnim elementima predstavljeni topografskim znacima.
 • Visinska predstava terena: Prikaz apsolutnih kota terena i kote slemena predmetnog objekta.
 • Granice i oznake katastarskih parcela: Jasno definisane granice i oznake katastarskih parcela, što je ključno za pravnu sigurnost i upravljanje imovinom.

Dodatni elementi: U zavisnosti od specifičnih potreba naručioca, geodetski snimak može sadržati i druge relevantne elemente, kao što su infrastrukturni priključci, zaštitne zone, vegetacija i slično. Naša agencija prilagođava sadržaj snimka kako bi obezbedila sve potrebne podatke za konkretne projekte i zahteve klijenata.

Proces izrade geodetskog snimka:

 1. Preliminarna konsultacija: Razumemo specifične potrebe klijenta i definišemo obim i svrhu geodetskog snimka.
 2. Terenska merenja: Koristeći najsavremeniju geodetsku opremu, naši stručnjaci vrše precizna merenja na terenu.
 3. Izrada snimka: Na osnovu prikupljenih podataka, izrađujemo detaljan geodetski snimak koji sadrži sve relevantne informacije.
 4. Kontrola kvaliteta: Svaki geodetski snimak prolazi kroz rigoroznu kontrolu kvaliteta kako bismo osigurali tačnost i pouzdanost podataka.
 5. Dostava klijentu: Konačan geodetski snimak isporučujemo klijentu u dogovorenom formatu i roku.

Zašto odabrati naš tim za usluge na teritoriji opštine Palilula, ali i šire:

 • Iskustvo i stručnost: Naš tim čine licencirane geodete sa dugogodišnjim iskustvom u izradi geodetskih snimaka za različite namene.
 • Napredna tehnologija: Koristimo najmoderniju geodetsku opremu i softverske alate kako bismo osigurali maksimalnu preciznost i efikasnost.
 • Posvećenost klijentima: Pružamo personalizovane usluge prilagođene specifičnim potrebama i zahtevima naših klijenata.
 • Pravna usklađenost: Sve naše aktivnosti usklađene su sa važećim zakonskim propisima i standardima, garantujući zakonitost i pouzdanost naših usluga.

Naša misija je da kroz visokokvalitetne geodetske usluge doprinesemo uspešnom planiranju i realizaciji vaših projekata. Kroz posvećenost, inovaciju i stalno unapređenje, težimo da postignemo najviše standarde u svim aspektima našeg poslovanja, obezbeđujući maksimalno zadovoljstvo naših klijenata.