Ozakonjenje (legalizacija) objekata

U svetlu velikog broja objekata izgrađenih bez odgovarajućih građevinskih dozvola, što posledično dovodi do nedobijanja upotrebnih dozvola, Vlada Republike Srbije je preduzela značajan korak donošenjem zakona o ozakonjenju nelegalnih objekata. Ovaj zakon predstavlja logičan nastavak prethodnog zakona o legalizaciji, omogućavajući vlasnicima nelegalno izgrađenih objekata da svoje nekretnine uvedu u pravne tokove i registruju ih u katastar nepokretnosti.

Značaj ozakonjenja: Postupak legalizacije, koji je prethodio aktuelnom zakonu o ozakonjenju, bio je ključan za dobijanje potrebnih građevinskih i upotrebnih dozvola. Ove dozvole omogućavale su vlasnicima objekata da svoje nekretnine upišu u katastar nepokretnosti kroz redovnu administrativnu proceduru. Međutim, zakon o ozakonjenju uvodi pojednostavljeni pristup, pri čemu se građevinska i upotrebna dozvola ne izdaju retroaktivno. Umesto toga, samim rešenjem o ozakonjenju stiče se pravni osnov za upis u registar katastra nepokretnosti.

Prednosti ozakonjenja:

  1. Pravno prepoznavanje: Ozakonjenje objekta pruža vlasnicima pravnu sigurnost i omogućava im da svoju imovinu koriste u skladu sa zakonom.
  2. Finansijska korist: Vlasnici ozakonjenih objekata mogu legalno da prodaju, izdaju ili koriste svoje nekretnine kao zalog za kredite, čime se povećava tržišna vrednost njihove imovine.
  3. Infrastrukturne prednosti: Ozakonjenjem se omogućava legalno priključenje na javne komunalne sisteme kao što su vodovod, kanalizacija, struja i gas, što značajno poboljšava uslove života i rada.
  4. Doprinos lokalnoj zajednici: Legalizovani objekti postaju deo legalnog građevinskog fonda, što doprinosi boljem urbanističkom planiranju i razvoju lokalne infrastrukture.

Ozakonjenje objekata predstavlja vitalni mehanizam za regulisanje statusa nelegalno izgrađenih nekretnina u Republici Srbiji. Donošenjem i sprovođenjem ovog zakona, država pruža vlasnicima mogućnost da svoje objekte uvedu u legalne tokove, čime se postiže pravna sigurnost, unapređuje tržišna vrednost imovine i doprinosi sveukupnom društveno-ekonomskom razvoju.

Naša agencija stoji na raspolaganju za sve potrebe klijenata u vezi sa postupkom ozakonjenja. Sa timom iskusnih stručnjaka i bogatim iskustvom u oblasti geodezije, nudimo kompletne usluge i podršku tokom celokupnog procesa.

Kroz našu posvećenost i profesionalizam, obezbeđujemo da svaki korak bude izveden efikasno i u skladu sa zakonom, garantujući maksimalno zadovoljstvo naših klijenata.

Procedura ozakonjenja: Proces ozakonjenja je jasno definisan zakonskim odredbama koje vlasnicima pružaju smernice za legalizaciju njihovih objekata.

Kontaktirajte nas za detalje o ključnim koracima procedure ozakonjena i cene ove usluge.