Omeđavanje (obnova granica) katastarskih parcela

Omeđavanje katastarskih parcela nije samo tehnički postupak, već ključni korak ka osiguranju tačnosti vlasničkih prava i pravne sigurnosti. Kroz precizno obeležavanje međnih tačaka, naša geodetska agencija pruža klijentima pouzdanost i jasnoću u vlasničkim odnosima.

Postupak omeđavanja:

 1. Podnošenje Zahteva za Izdavanje Podataka: Naša saradnja sa Republičkim Geodetskim Zavodom (RGZ) započinje podnošenjem zahteva za izdavanje podataka o položaju međnih tačaka. Ovi podaci su osnova za obnovu granica katastarske parcele.
 2. Terensko Obeležavanje Međnih Tačaka: Nakon dobijanja relevantnih podataka od RGZ-a, naš stručni tim izlazi na teren opremljen savremenom geodetskom opremom i materijalima za obeležavanje. U zavisnosti od terena i želja investitora, koristimo različite alate kao što su drveni kočići, metalne cevi ili međnim belegama.
 3. Prilagođavanje Oznaka Terenu: Važno je da oznake budu jasno vidljive i stabilne, bez obzira na karakteristike terena. Naš tim ima iskustvo u prilagođavanju oznaka svakom terenu kako bi se osigurala trajnost i preciznost obeležavanja.
 4. Tehnička Kompetencija i Pažnja ka Detaljima: Omeđavanje parcela zahteva visok nivo tehničke kompetencije i pažnje ka detaljima. Naši geodeti su obučeni da primene najbolje prakse u geodetskom inženjeringu kako bi obezbedili tačnost i pouzdanost u svakom koraku procesa.
 5. Izrada zapisnika o terenskom uviđaju

Prednosti omeđavanja:

 • Pravna Sigurnost: Precizno omeđene parcele pružaju pravnu sigurnost vlasničkih prava, smanjujući mogućnost sporova i nejasnoća.
 • Transparentnost i Jasnoća: Jasno obeležene granice olakšavaju identifikaciju vlasničkih prava, što doprinosi transparentnosti i jasnoći u vlasničkim odnosima.
 • Stabilnost Investicija: Investitori mogu imati potpuno poverenje u tačnost granica svojih parcela, osiguravajući stabilnost i sigurnost njihovih investicija.

Zašto odabrati naš tim za usluge na teritoriji opštine Palilula, ali i šire:

 • Stručnost i Iskustvo: Naš tim čine stručnjaci sa bogatim iskustvom u geodetskom inženjeringu i katastarskim evidencijama.
 • Kvalitetna Tehnologija: Koristimo najsavremeniju geodetsku opremu i softverske alate kako bismo osigurali preciznost i efikasnost naših usluga.
 • Posvećenost Klijentima: Naša misija je da pružimo personalizovane usluge i da budemo partneri našim klijentima u ostvarivanju njihovih ciljeva.

Uz nas, vaše investicije su u sigurnim rukama. Kontaktirajte nas danas i osigurajte preciznost i pravnu sigurnost vaših katastarskih parcela.